تبلیغات
رضا رفسنجان - ساز شناسی درامز

رضا رفسنجان

شنبه 18 اردیبهشت 1395

ساز شناسی درامز

نویسنده: میهن بلاگر   

مقدمه :

وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از مهم ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در آهنگ را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن و همموزیک ی بین اجزای موسیقی آنچنان است که باید آن را ستون فقرات قطعه نامید, که بدون آن آهنگ خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری ضروری است .
نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده و نوشته می شود . ضروری به شرح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موزیک فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا آهنگ رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
خصوصیات ی مهم آهنگ جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم و بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی آهنگ
• وجود میزان های لنگ و ملودی غیر معین و موکّد .
از آهنگ جز در طول چهار دهه رشد و شکوفایی سبک های مختلف و متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی حتمـا ت درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما احتمالا تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده یک درام باس اضافه تر باشد .

سازشناسی - درامز

مقدمه :
از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از مهم ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن همموزیک ی بین اجزای آهنگ آنچنان است که می بایست آن را ستون فقرات قطعه نامید, که بدون آن موزیک خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری لازم است .
نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده و نوشته می شود . لازم به توضیح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موزیک فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری و از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موزیک رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر اصلی این موسیقی شد :
خصوصیات ی مهم موسیقی جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موسیقی
• وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین موکّد .
از موسیقی جز در طول چهار دهه رشد شکوفایی سبک های مختلف متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی حتمـا ت درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما ممکن است تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده یک درام باس اضافه تر باشد .

سنج راید (Ride Cymbal)
راید اکثرا ُ بزرگ ترین سنج بوده که سمت راست قرار می گیرد .
نت های راید روی خط پنجم حاصل نوشته می شود که دم آن رو به بالاست .
درام اسنر (Snare drum)
یکی از با اهمیت زیاد ترین بخش های درام است. اسنر در موزیک های پاپ جهت تولید ضرب های مکمل استفاده می شود .
نت درام اسنر بین خط سوم چهارم حامل نوشته می شود .
)وقت ی که پشت ساز می نشینیم و یا پاهایمان را روی پدال قرار می دهیم " اسنر" در بین دو پای ما قرار می گیرد ( .

درام باس (Bass drum)
کار درام باس تولید صدایی مانند" بوم" در به احتمال زیاد ت است .
نت درام باس بین خط اول و دوم خطوط کامل نوشته می شود .
پای راست روی پدال درام باس (کیک) قرار می گیرد . (توجه : فاصله ی نوازنده با درام باس می بایست آنقدر باشد که فشار پا روی پدال به سمت پایین باشد نه به جلو . )

های - هت (Hat- Hi)
سنج های های- هت یکی دیگر از پارت های مهم "درامز " می باشند . ( از آن ها می توان به جای " راید" استفاده کرد . )
های –هت را به صورت های مختلف می توان نواخت :
های- هت بسته. ( نت های های – هت بسته در بالای خط پنجم خطوط حامل است (
های- هت نیمه باز. ( نت های های-هت نیمه باز در بالای خط پنجم خطوط حامل است در بالای آن یک دایره و یک خط که دایره را به دو بخش تقسیم می نماید است . )
های- هت بازبه ضربه ها آب و رنگ بیشتری می دهد.(نت های های- هت باز شبیه های- هت نیمه باز است با این تفاوت که خط دایره را ندارد که نشانه ی باز بودن است . )

های – هت با پا
می توان های – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخت .
نت های های – هت وقتی که با پا نواخته می شود , زیر خط اول خطوط حامل نوشته می شود که دم آن به طرف پایین است .
سنج کرش ( crash cymbal )
از کرش برای معین کردن تغییرات موزیک در یک قطعه آهنگ و معین کردن پارت های مختلف ترانه استفاده می شود. نت سنج کرش, بالای خطوط حامل روی خط کمکی نوشته می شود .

تام – تام ها ( Tom-Toms )
اگر درام ست پنج قطعه باشد, تعداد « تام – تام ها» می بایست 3 عدد در اندازه های مفرق باشد.(شاید تعداد آنها بیشتر یا کمتر باشد (
(استفاده از تام – تام ها آب رنگ بیشتری به ریتم ها می بخشد . )
تام های متصل به هم روی درام باس قرار می گیرند .
نت تام کوچک بین خط چهارم و پنجم نت تام متوسط روی خط چهارم خطوط حامل نوشته می شود .
)تام کوچک می بایست سمت چپ و تام بزرگ بایستی سمت راست قرار گیرد . )
(توجه : اگر تام ها بسیار زیاد زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالت فرورفتگی پیدا خواهد کرد و چنانچه زیاد صاف باشند, ضربه ها را به حاشیه آنها خواهد برد .

تام فلور
بعد از درام باس بزرگترین قطعه درام, تام فلور است و دارای 3 پایه است که این امکان را می دهد که به آسانی روی زمین قرار گیرد .
نت تام فلور بین خطوط دوم و سوم حامل قرار می گیرد .
زمان ی پای نوازنده روی پدال درام باس قرار می گیرد , تام فلور می بایست سمت راست پای وی قرار داشته باشد .
توجه 1: وقتی که نوازنده پشت درام می نشیند, تام ها می بایست بر حسب اندازه شان قرارگیرند به صورتی که کوچکترین آنها در سمت چپ قرار گیرد .
توجه 2: استفاده از تام ها به عنوان پر کننده خیلی مناسب است .

روش های نواختن بخش های مختلف درام

سنج راید ( Ride cymbal )
راید را می توان به روش های مختلف ( جهت ایجاد صداهای متنوع ) نواخت .
• ضربه با نوک" استیک" به روی قسمت شانه ی سنج ( یعنی حدود دو سوم از پارت لبه ی خارجی سنج )
• زدن نوک " استیک"به زنگ ( بخش برجسته در میان سیمبال (
• ضربه با باریکه ی " استیک" روی قسمت شانه ( برای ایجاد صوت قوی تر (

اسنر ( Snare )
نواختن ضربه به اسنر, چوب را نبایستی روی پوسته فشار داد, زیرا این عمل باعث ایجاد صدایی وزوز مانند می شود. بایستی عمل برگشتن چوب به عقب خود به انجام شود .
درام باس ( Bass drum)
2 شیوه جهت نواختن درام باس وجود دارد .
-1 اینکه پای نوازنده به صورت تخت روی پدال قرار گیرد و از قوزک پا برای حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس مصرف شود .
2 -اینکه نوازنده پاشنه ی پا را بالا قرار داده و از همه پا برای حرکت دادن پدال استفاده نماید .
توجه : وقت ی به درام ضربه می زنید می توانید ضربه زدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدی روی پوسته نگه دارید, به این کار پنهان کردن ضربه زن می گویند. برای ایجاد صوت مفرق تر و بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده و فوراً به عقب برگردانید .

های- هت (Hat- Hi)
)جهت ایجاد صداهای مختلف می توان با بخش باریکه ی چوب به روی لبه ی سنج ها یا با نوک چوب روی قسمت شانه ی سنج بالایی ضربه زد (
ً های- هت با دست راست همزمان با اسنر که ) سری پایین تر از آن قرار گرفته و با دست چپ نواخته می شود ( نواخته می شود. بطوریکه زمان نواختن دست ها نسبت به هم حالت ضربدری می گیرند .

های- هت بسته :
نوازنده در این حالت پای چپ را روی پدالی که سنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه می دارد می گذارد, با چوب دست راست به های-هت ضربه می زند .
های –هت نیمه باز: نوازنده جهت تولید صوت نیمه باز کمی روی پدال فشار می آورد که وقتی به سنج ها ضربه می زند صدایی جز جز مانند شنیده شود .

های-هت باز :
در این حالت نوازنده قبل از ضربه های های- هت پای خود را از روی پدال برمی دارد و با چوب به سنج ها ضربه می زند .
تذکر : چنانچه وقتی که سنج ها در حال باز شدن هستند به آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با هم صدایی وزوز مانند تولید می نماید .

های- هت با پا :
در این حالت ضربه با دست وارد نمی شود, بلکه های - هت فقط با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخته می شود .
سنج کرش (Crash cymbal)
کرش را می توان با ضربه ی با دست هم نواخت .
اگر کرش به وسیله ی استیک نواخته شود بایستی زود و با بخش باریکه ی استیک به لبه ی سنج نواخته شود .

تام- تام ها ( sTom-Tom)
برای نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که آسان تر است به آن ها ضربه وارد می نماید .
توجه : صدای" تام" ها بایستی از بلند به کوتاه به ترتیب از چپ به راست باشد .

نظرات() 
cheap cialis professional
یکشنبه 11 فروردین 1398 03:45 ب.ظ
frncvjh tadalafil viagra durata http://cialissom.com cheap cialis super active [url=http://cialissom.com/]cheap cialis[/url] trial pack
viagra tadalafil levitra
free online livejasmin credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 03:06 ق.ظ
من می خواهم از تلاش های شما در پنهان کردن این سایت تشکر کنم.

من امیدوارم که پست های وبلاگ شما نیز در آینده به خوبی نمایش داده شود.
در حقیقت، توانایی نوشتن خلاقیت من را الهام بخش می کند تا خود، سایت شخصی خود را پیدا کنم؛)
dabs
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:24 ب.ظ
سلام، تمام وقت من برای بررسی پست های وبلاگ مورد استفاده قرار گرفتم
اینجا در اوایل روزهای تعطیل، به همین دلیل است که من دوست دارم بیشتر و بیشتر یاد بگیرم.
Nintendo Switch Giveaway
شنبه 25 آذر 1396 10:51 ب.ظ
بحث تعاملی قطعا ارزش اظهار نظر است.
من اعتقاد دارم که شما باید بیشتر در مورد این موضوع بنویسید، ممکن است موضوع تابو باشد اما معمولا افراد
درباره چنین موضوعاتی صحبت نکنید بعدی! خیلی ممنون
cam4 token hack for mac
سه شنبه 21 آذر 1396 08:11 ب.ظ
چطوری این نوع از موضوع نیست، اما من نیاز به مشاوره دارم
از وبلاگ ایجاد شده. آیا وبلاگ خود را راه اندازی کنید؟
من خیلی techincal نیست، اما من می توانم چیزهای بسیار سریع شکل بگیرد.

من فکر میکنم در مورد ساختن خودم فکر میکنم، اما مطمئن نیستم کجا شروع کنم. آیا شما دارید؟
راهنمایی یا پیشنهادات؟ قدردانی آن
imvu credits generator
چهارشنبه 15 آذر 1396 08:26 ب.ظ
سلام به همه، زیرا من واقعا مشتاق خواندن این پست وب سایت به طور منظم به روز شده است.

این مواد چسبیده را حمل می کند.
std testing price
پنجشنبه 18 آبان 1396 06:42 ب.ظ
من واقعا خوشحال هستم که این پست های وب سایت را که شامل تعداد زیاد است، بخوانم
از اطلاعات با ارزش، از ارائه چنین اطلاعاتی سپاسگزاریم.
best psychic reading
شنبه 13 آبان 1396 08:08 ب.ظ
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من همچنین یک وبلاگ نویس هستم و مایل بودم وضعیت شما را بدانم؛ ما برخی را ایجاد کرده ایم
شیوه های خوب و ما به دنبال مبادله راه حل ها با دیگران هستیم
مردمی، لطفا اگر علاقه مند به من ایمیل بزنید.
best supplement medicare plans
شنبه 13 آبان 1396 08:02 ب.ظ
Howdy فقط می خواست به شما یک سر سریع را به من بدهید. به نظر می رسد کلمات شما در مقاله شما هستند
در حال اجرا از صفحه در Chrome. من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله فرمت است یا چیزی برای سازگاری با مرورگر وب، اما فکر کردم که می خواهم پست بگذارم تا بفهمم.

به هر حال سبک و طراحی خیلی خوبی دارد! امیدوارم مشکل حل شود
به زودی. با تشکر
ask a psychic
شنبه 13 آبان 1396 08:00 ب.ظ
دوستانی که پست های دلخواه شما را می کنند و خواستار خوبی هستند
این محل، من واقعا از این لذت بردم.
best psychic medium
شنبه 13 آبان 1396 07:18 ب.ظ
با تشکر از پدرم که در مورد این صفحه وب به من اطلاع داد
این وبلاگ واقعا قابل توجه است
clash royale gems generator
سه شنبه 9 آبان 1396 05:02 ب.ظ
این پست بی ارزش است چگونه می توانم بیشتر بیاموزم؟
are psychics real
سه شنبه 9 آبان 1396 04:06 ب.ظ
عالی قرار داده، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم
چرا متخصصین دیگر این بخش این را درک نمی کنند.
شما باید نوشتن خود را ادامه دهید. من مطمئن هستم، شما در حال حاضر یک پایگاه خواننده بزرگ دارید!
myfreecams token
یکشنبه 30 مهر 1396 05:55 ب.ظ
وقتی شخصی مقاله ای بخواند، این ایده را حفظ می کند
یک کاربر در ذهن خود که چگونه کاربر می تواند آن را بداند.
به همین دلیل است که این قطعه نوشتن کامل است.
با تشکر!
cheap phone psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:52 ب.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهمترین اطلاعات برای من است.
و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما میخوام
اظهار نظر در مورد برخی از چیزهای عمومی، سبک وب سایت کامل است،
مقالات واقعا عالی هستند: D. خوب کار، سلام
phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:55 ب.ظ
سلام این من هستم، من همواره به طور منظم از این وب سایت بازدید می کنم
این وب سایت واقعا خوب است و مردم واقعا افکار خوبی به اشتراک می گذارند.
std clinics near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:20 ب.ظ
هی اونجا! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم به شما در این مورد پیگیری کنم
خوب خواهد بود من قطعا از وبلاگ شما لذت می برم و نگاه می کنم
به پست های جدید بروید
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:14 ب.ظ
این مقاله به بینندگان اینترنت برای ایجاد جدید کمک خواهد کرد
وبلاگ یا حتی یک وبلاگ از ابتدا تا انتها.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:08 ب.ظ
Can I just say what a relief to discover somebody that really understands what they are
discussing on the internet. You certainly
realize how to bring a problem to light and make it important.
More and more people should check this out and understand this side of your story.
I was surprised that you're not more popular because you
most certainly possess the gift.
chaturbate token hack safe
شنبه 4 شهریور 1396 10:45 ب.ظ
I love what you guys are up too. Such clever work and exposure!
Keep up the awesome works guys I've included you guys to our blogroll.
How do you get taller in a day?
شنبه 14 مرداد 1396 07:31 ق.ظ
Thanks very nice blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :